POD PSEUDONIMEM \"ALEKSANDRA JERZOWSKA\ Ilustracje do wiersza Andrzeja Rewieńskiego pt.”DLA ERIKI CZYLI JAK III RZESZA GESZEFTY ROBIŁA”, wydane w formie parakomiksu w 2009 roku."